x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

Transparencia

Transparència

 

Amb el Portal de Transparència volem fer accessible la informació substancial sobre la manera com es gestionen els recursos públics a la Fundació Rego.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA
Organització Política i Institucional
Empleats de l'administració
  • Relació de llocs de treball, personal directiu i eventual
  • Compatibilitats de treballadors públics
  • Oferta pública d'ocupació

 

Serveis
NORMATIVA I INFORMACIÓ JURÍDICA
Òrgans de govern i grups municipals
Informes Interns emesos per la Secretaria General
Normativa (ordenances, reglaments i altres)
Catàleg de procediments administratius
Resolucions administratives i judicials de rellevància pública
Documents en exposició pública
RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA
Polítiques i òrgans de participació
Procés participatiu del Reglament de participació ciutadana
Seu electrònica
Xarxes socials
Web de le Entitats de Reus
Queixes i Suggeriments
Dret d'Accés a la Informació Pública
INFORMACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA
Informació pressupostària i compte general
Indicadors econòmics, de gestió, cost efectiu i endeutament
Informació patrimonial
Publicitat institucional
Retribució dels càrrecs electes i assignació als grups municipals
Retribucions, indemnitzacions i dietes empleats públics
Informes d'auditoria i fiscalització
Dades econòmiques membres del govern, alts càrrecs i personal directiu
Pagament a proveïdors (PMP)
Inversions en infrastructures i serveis
CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
Contractació Pública
Convenis de col·laboració
Subvencions i ajuts públics
Encomanes de gestió
PROGRAMACIÓ I PLANIFICACIÓ
Plans i programes de les polítiques públiques
Informació urbanística, geogràfica i mediambiental