x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

 

Accesos

 

Retitulació

 

El Centre d'Estudis Superiors de l'Aviació (CESDA) oferta a tots els estudiants amb el títol propi de Graduat Superior en Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria (GSAC- PTLA) de la URV finalitzat, la possibilitat de sol·licitar la retitulació en el Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries.

La implantació progressiva d'ensenyaments de grau a les universitats catalanes ha generat que un col·lectiu de titulades i titulats universitaris no adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) vulguin accedir, de nou, a la universitat per obtenir l'ensenyament de grau corresponent que dóna accés a la mateixa professió a la qual s'accedia amb els estudis anteriors.

Aquest curs permet als estudiants en possessió del títol de GSAC-PTLA obtenir en un any acadèmic el Grau de Pilot

Amb data 16 de desembre de 2011 el Consell d'Universitats (Ministeri d'Educació) va acceptar les modificacions del pla d'estudis conduents al títol oficial de Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries que permeten l'adaptació dels estudiants del títol propi de la URV del Graduat Superior en Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línia Aèria al Grau oficial.

Així doncs, els estudiants amb el títol propi GSAC- PTLA de la URV poden sol·licitar la retitulació en el Grau en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries, i els estudiants que no hagin finalitzat aquest títol propi poden sol·licitar l'adaptació.