x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

 

Guia
Docent

Inici / Grau de Pilot / Guia docent
 

Guia docent

 

 

Assignatures

Assignatures

 

Professorat

Professors

Professors - associats

Professors - instructors

 

Competències

Competències

 

Mapa de competències

Mapa de competències específiques

Competències - Resultats d'Aprenentatge

Mapa de competències transversals

Competències - Resultats d'Aprenentatge

 

Pla estudis

Pla d'estudis

 

Guia de Centre d'Avaluació

Guia de Centre d'Avaluació

 

Sortides professionals

  • Pilot de transport de línia aèria
  • Operacions aèries en organitzacions d'aviació comercial:

                 Responsable de qualitat
                 Responsable d'operacions de vol i terra
                 Responsable d´instrucció de tripulacions

  • Docent en l'àmbit de la formació específica de pilots a Flight Training Organisations FTO's, centres de formació de tècnics de manteniment d'aeronaus TMA, escoles de pilots d'oci, centres de formació professional, entre d'altres
 

Calendari exàmens

Calendari d'exàmens

 

Cicles formatius de Grau Superior

Convalidacions

 

Pla estudis BOE

Pla d'estudis BOE

 

 

En cas que l'evolució de la situació sanitària ho requereixi, es procurarà adaptar l'activitat docent i d'avaluació a les directrius que estableixin els organismes pertinents i s'informarà d'aquestes adaptacions a l'espai Moodle de l'assignatura.