x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

 

Guia
Docent

 

Guia docent

 

 

Assignatures

Assignatures

 

Professorat

Professors

Professors - associats

Professors - instructors

 

Competències

Competències

 

Mapa de competències

Mapa de competències específiques

Competències - Resultats d'Aprenentatge

Mapa de competències transversals

Competències - Resultats d'Aprenentatge

 

Pla estudis

Pla d'estudis

 

Guia de Centre d'Avaluació

Guia de Centre d'Avaluació

 

Sortides professionals

  • Pilot de transport de línia aèria (passatgers i mercaderies)
  • Pilot d'aviació general
  • Instructor de vol
  • Formació teòrica relacionada amb l'àmbit aeronàutic
  • Docent universitari i d'educació secundària
  • Gestió d'operacions aèries
  • Departaments de seguretat, qualitat i entrenament en empreses del sector
 

Calendari exàmens

Calendari d'exàmens

 

Cicles formatius de Grau Superior

Convalidacions

 

Pla estudis BOE

Pla d'estudis BOE

 

 

En cas que l'evolució de la situació sanitària ho requereixi, es procurarà adaptar l'activitat docent i d'avaluació a les directrius que estableixin els organismes pertinents i s'informarà d'aquestes adaptacions a l'espai Moodle de l'assignatura.