x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

 

Guia
Docent

Inici / Grau de Pilot / Guia docent
 

Guia docent

 

 

Assignatures

Assignatures

 

Competències

Competències

 

Mapa de competències

Mapa de competències específiques

Competències - Resultats d'Aprenentatge

Mapa de competències transversals

Competències - Resultats d'Aprenentatge

 

Pla estudis

Pla d'estudis

 

Sortides professionals

  • Pilot de transport de línia aèria
  • Operacions aèries en organitzacions d'aviació comercial:

                 Responsable de qualitat
                 Responsable d'operacions de vol i terra
                 Responsable d´instrucció de tripulacions

  • Docent en l'àmbit de la formació específica de pilots a Flight Training Organisations FTO's, centres de formació de tècnics de manteniment d'aeronaus TMA, escoles de pilots d'oci, centres de formació professional, entre d'altres
 

Calendari exàmens

Calendari d'exàmens

 

Cicles formatius de Grau Superior

Convalidacions

 

Pla estudis BOE

Pla d'estudis BOE

 

Docència curs 2021/2022 adaptable a la COVID

Encara que s'ha prolongat el període excepcional per al sistema universitari català fins a la finalització del curs acadèmic 2021/2022, la docència del Centre d'Estudis superiors de l'Aviació (CESDA) serà inicialment presencial.

En el cas que l'evolució de la situació sanitària i les indicacions de les autoritats sanitàries requereixin reduir la presencialitat, s'adaptarà l'activitat docent d'acord amb les directrius que estableixin els organismes pertinents i s'informarà d'aquestes adaptacions en l'espai Moodle (campusvirtual.cesda.com) de cada assignatura.

 

ATENCIÓ:

El Consell Interuniversitari de Catalunya ha acordat allargar el període excepcional per al sistema universitari de Catalunya fins a la finalització de el curs acadèmic 2021/2022. Per aquest motiu la Universitat Rovira i Virgili, i CESDA com a centre adscrit, pot modificar les característiques de la docència i de l'avaluació per adequar-les a les circumstàncies de moment, de forma extraordinària i d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries. Si es dóna el cas, s'informarà d'aquestes adaptacions en l'espai Moodle (campusvirtual.cesda.com) de cada assignatura.