x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

 

Vies d'accés
al Grau de Pilot

 

Vies d'accés

 

CESDA recomana per a un millor seguiment dels seus estudis, haver realitzat la modalitat de Batxillerat de Ciències i Tecnologia. De totes maneres el perfil recomanat no limita l'accés a estudiants procedents d'altres modalitats de Batxillerat i/o vies d'accés, establint-se accions per assegurar el correcte nivell de coneixements científics dels estudiants procedents de la resta de vies d'accés.

Les vies d'accés al Grau Oficial en Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries pot ser una de les següents:

  • Estudiants amb PAU i assimilats
  • Estudiants amb el títol de Tècnic Superior de Formació Professional i assimilats
  • Estudiants amb estudis estrangers
  • Titulats universitaris i assimilats
  • Estudiants amb la prova d'accés per a majors de 25 anys

Pots consultar tota la informació referent a les ponderacions, criteris d'admissió, distribució de crèdits així com els possibles reconeixements de CFGS aquí

A la secretaria del centre trobaràs tota la informació necessària

D'altra banda serà necessari que l'alumne passi les Proves d'Aptitud Personal, en les quals s'avalua el nivell d'anglès. Els estudiants que acreditin nivell equivalent a B1 (nivell PET de Cambridge) quedaran exempts de realitzar la prova.

L'alumne a més a més, haurà de passar el reconeixement mèdic classe 1 inicial per a pilots en un centre especialitzat. Es recomana al futur alumne que es dirigeixi a algun dels centres mèdics aeronàutics espanyols acreditats per la Agència Estatal de Seguretat Aérea per a l'emissió d'aquest certificat entre el període de preinscripció i la formalització de la matrícula.