x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

 

Un pla d'estudis per a la teva carrera
professional

Inici / Grau de Pilot / Pla d'estudis Futurs Estudiants
 

Pla d'estudis Futurs Estudiants

 

El Grau de Pilot d'Aviació Comercial i Operacions Aèries està dissenyat per a formar un/a pilot professional de la més alta qualitat i ocupabilitat. Descarrega el pla d'estudis.

La formació que obtindràs amb el Grau permetrà convertir-te en un professional excel·lentment preparat per l'aviació comercial moderna i ser capaç d'evolucionar en la teva carrera professional fins als nivells que tu desitgis. Els límits els triaràs tu.

Les companyies aèries valoren altament la formació universitària del pilot en els processos de selecció
 

Pla d'estudis

El pla d'estudis conté les següents assignatures:

Curs 0

El curs 0 és un curs de preparació de matemàtiques i física, previ a començar la formació de pilot comercial en CESDA (el mes de setembre). I es dirigeix als nous alumnes que no venen d'estudis científics o tecnològics.

Primer curs

Primer Quadrimestre

Segon Quadrimestre

Segon curs

Anual

 • Instrucció en vol I

Primer Quadrimestre

Segon Quadrimestre

 • Comunicacions IFR
 • Instruments Avançats de l'Avió
 • Direcció Estratègica d'Empreses de Transport Aeri
 • Psicologia de l'Aviació i els Factors Humans
 • Introducció a la legislació aèria
 • Radio Navegació
Tercer curs

Anual

 • Sistemes avançats i electricitat
 • Instrucció en vol II

Primer Quadrimestre

 • Instruments electrònics i automatismes
 • Radio Navegació avançada
 • Procediments Operacionals II
 • Meteorologia avançada
 • Planificació de vol

Segon Quadrimestre

 • Màrqueting en Companyies Aèries
 • Legislació de la Navegació Aèria
 • Principis de vol III
 • Actuacions d'avions complexos
 • Psicologia i Recursos Humans en cabina
Quart curs

Anual

 • Instrucció en vol III
 • Treball de fi de Grau

Primer Quadrimestre

 • Operació i Sistemes d'avions comercials I
 • Investigació d'Accidents
 • Manual d'Operacions
 • Operació i Sistemes d'Avions comercials II

Segon Quadrimestre

 • Gestió d'Aeroports

Optatives a elecció de l'estudiant

 • Anglès aeronàutic
 • Orientació laboral
Objectius

El Grau de Pilot d'Aviació Comercial s'adscriu a la branca de Coneixement d'Enginyeria i Arquitectura. És per aquest motiu que l'estructura de competències garanteix l'adquisició de les competències bàsiques d'enginyeria necessàries per al correcte acompliment professional dels pilots en l'àmbit de l'aviació comercial i la gestió aeronàutica.

Els principals objectius són:

 • Obtenir un coneixement ampli i precís per exercir de manera professional les activitats relacionades amb l'operativitat de les aeronaus en vol així com amb altres activitats pròpies de l'àrea d'Operacions de Vol d'una companyia aèria.
 • Obtenir la formació adequada per, al llarg de la seva carrera professional, assumir tasques de responsabilitat en les organitzacions vinculades al sector del transport aeri.
 • Obtenir formació de base suficient per poder continuar estudis, nacionals o internacionals, de Màster i Doctorat.
Competències

Les principals competències són:

 • Dominar de manera segura i eficient l'operativitat de les aeronaus en vol a través del coneixement i estudi del conjunt de lleis, normes, mètodes recomanats i procediments que regeixen l'operació de l'aeronau, les comunicacions i gestió de dades en vol i els sistemes i instruments de l'avió.
 • Tenir capacitat de raonament i valoració sobre l'activitat econòmica d'una organització vinculada al sector del transport aeri.
 • Comprendre i aplicar els conceptes i principis de la física que intervenen en la dinàmica del vol, la seva eficiència i la seva estabilitat així com comprendre els fenòmens atmosfèrics i els seus efectes sobre les aeronaus.
 • Aprendre els coneixements i usos relacionats amb les tecnologies de la informació i comunicació i especialment amb aquelles vinculades amb les operacions aèries.
 • Desenvolupar el pensament abstracte i l'argumentació lògica necessària per resoldre situacions complexes de forma efectiva en el camp de l'aviació comercial i les operacions aèries.
 • Interpretar els sistemes d'informació geogràfica extraient la situació espacial per dur a terme la navegació adequada en cada situació de vol.
 • Conèixer i identificar els factors que poden afectar en el funcionament normal del cos humà durant el vol promovent el manteniment de la salut i de la seguretat en vol.
 • Aplicar el coneixement dels factors psicològics que intervenen en aviació sent conscients de les limitacions humanes i actuar en conseqüència optimitzant l'eficiència i seguretat en vol.
 • Planificar i estructurar la informació aeronàutica disponible en funció de les diferents fases de vol i efectuar vols amb seguretat i eficiència en l'aeronau en diferents condicions d'operació terrestres i aèries.
 • Dominar un nivell intermedi d'anglès tècnic en l'àmbit de l'Aviació. Aquest requeriment es tradueix, en les proves d'idiomes estipulades segons JAR 1200, a un nivell comparable al de First Certificate.
 • Desenvolupar la capacitat d'integrar i projectar en el Treball de Final de Grau els diferents coneixements tècnics específics així com les habilitats de naturalesa professional adquirits en els ensenyaments rebuts.