x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

 

Les tutories potencien
la formació

 

Tutories

 

Les tutories són una de les eines clau per a l'aprenentatge a CESDA. Estan dissenyades perqué l'estudiant desenvolupi tot el seu potencial al llarg del grau.

Per dur a terme aquest objectiu s'estableixen dos tipus diferents de tutories:

  • Tutoria docent: constitueixen un suport a la docència impartida en les hores lectives, establint una hora de tutoria setmanal per cada hora de classe presencial setmanal.
  • Tutoria acadèmica: aporten una orientació global a l'alumne i marquen accions de caràcter preventiu. La seva funció bàsica és l'orientació en el procés de matrícula, assessorament en l'elecció de les matèries optatives, anàlisis de l'avaluació contínua de l'alumne i mesures correctores a la planificació i en les metodologies d'estudi individual de l'alumne.
Les tutories són una de les eines clau per a l'aprenentatge a CESDA

Tots i cadascun dels alumnes, disposaran, al llarg dels estudis d'un tutor a qui recórrer per a qualsevol qüestió de funcionament acadèmic que pugui plantejar-se. El tutor/a, vetllarà pel millor aprofitament del seu propi esforç en els estudis.

Per tenir més informació sobre la tutoria acadèmica a CESDA consultar el Pla d'Acció Tutorial.