x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

 


RGPDUE

 

RGPDUE

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Textos Legals Versió 2 10-2018

Informació addicional (general)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)

 • Responsable del tractament

  1. Dades de contacte del responsable
  FUNDACIÓ REGO -CESDA-
  Carretera de l’Aeroport, s/n - 43206 REUS
  NIF G43498674
  Tel. 977 30 00 27 cesda.com / haztepiloto.com

  2. Termini de conservació
  La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

 • Destinataris

  1. Destinatari de la cessió
  VUELING Airlines, S.A.
  Parc de Negocis Mas Blau II, Pla de l'Estany, 5
  PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)
  NIF B63422141

  2. Finalitat de la cessió
  Recollida de les dades per inscriure't i poder participar en el procés de selecció del "Curs A.T.T.L."

  3. Legitimació de la cessió
  Consentiment del interessat.

  4. Moviments internacionals de dades
  Si es produeixen.

  5. Transferència internacional
  No es produeixen.

  6. Encarregats de tractament
  Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d'Encarregat de Tractament.

 • Drets

  1. Quins drets te?
  Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades.
  Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.
  En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
  En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
   

  2. Com pot exercitar-los?
  Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a lopd@cesda.com. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
  Si vol disposar d'un model per a això podrà:
  Utilitzar un model oficial de l'AGPD: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php


  3. Posibilidad de reclamar ante la AEPD
  Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid