x

Social

Síguenos, comparte y participa a través de las distintas redes sociales de CESDA

 

Normativa
per a delegats/ades

 

Normativa per a delegats/ades

 

La figura del delegat o delegada propicia la comunicació regular entre l'estudiantat, el professorat i els òrgans de govern, contribueix a la representació dels estudiants, amb una representativitat des dels grups o classes, i amb el seguiment del curs o ensenyament. La finalitat de la generalització de la figura del delegat o delegada és fomentar un mitjà d'interlocució permanent entre estudiants, cos docent i responsables de centre.

A CESDA, la figura del delegat/delegada es va implementar l'any 2001 i ha suposat un canal de comunicació excel·lent al llarg d'aquests anys. Tot i així, aquesta figura no estava regulada, per la qual cosa en aprovar-se la Normativa per a delegats i delegades a la Universitat Rovira i Virgili s'ha procedit a la seva adaptació a CESDA.

A continuació podràs consultar la normativa per a delegats i delegades:

Normativa